ვინო მარტვილე

ვინო მარტვილე

კომპანია „ვინო მარტვილი“ დაფუძვნდა 2012 წელს.  მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თარგამეულში,  გაშენებული აქვს 0, 5 ჰექტარი ოჯალეშის ვენახი. კომპანიას ჰყავს პარტნიორი მევენახეები სამეგრელოში, იმერეთში და ლეჩხუმში რომლებიც ვენახს უვლიან ორგანული მეთოდით. „ვინო მარტვილი“ დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ვაზის ჯიშებისგან: ოჯალეში, ორბელური ოჯალეში, ცოლიკოური, კრახუნა - აწარმოებს ბუნებრივ ღვინოებს, ტრადიცული ქართული მეთოდით ქვევრებში. 

მისამართი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თარგამეული

ტელეფონი: +995 599 372411

ელ-ფოსტა: vinomartville@gmail.com

ვებ გვერდის მისამართი: www.facebook.com/vinomartville