ასოციაცია ბუნებრივი ღვინოასოციაცია წარმოადგენს მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირს რომლებიც ეწევიან მხოლოდ ორგანულ (ე.ი. ბიო ან ბიოდინამიურ) მევენახეობას და ბუნებრივ (ე.ი. ნატურალურ) მეღვინეობას.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბუნებრივი ღვინო ნიშნავს რომ;

 

1. მევენახე-მეღვინე აშენებს და უვლის ვენახს ბიო(ეკო) მოთხოვნების შესაბამისად. იგი უფრთხილდება გარემოს და ცდილობს შექმნას ვენახში შესაძლებლად თვითკმარი ეკო სისტემა.

2. მევენახე მეღვინე ღვინის დაყენებისას არ იყენებს იმ ხერხებს და საშუალებებს, რომლებმაც შეიძლება თვისებრივად შეცვალონ ღვინის ბუნებრივი ორგანოლეპტიკური თვისებები. 

 3. მევენახე-მეღვინე აღიარებს ღვინის წარმოშობაში ტერუარის პრიორიტეტულ     წვლილს და თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს ტერუარის თვისებების წარმოჩენას. 

4. მევენახე- მეღვინის მიერ გამოყენებული ეტიკეტი სიმართლით და სრულად უნდა ასახავდეს ღვინის წარმოშობას.

 

ასოციაციის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ბუნებრივი მევენახეობა მეღვინოების განვითარებას. რითაც;

  • დავუტოვებთ მომავალ თაობებს ჯანსაღ და, სიცოცხლისუნარიან ვენახებს და ეკოსისტემას.
  • გვსურს ღვინის მოყვარულთ ისეთი ღვინო შევთავაზოთ, სადაც სრულად იქნება შენარჩუნებული ყურძნის მოცემული ჯიშისა და ტერუარის დამახასიათებელი გემოვნებითი თვისებები, არომატი და ალკოჰოლის შემცველობა; ღვინო, რომლის  ბუნებრივობას ვიტალურობასაც მთელი სისავსით შეიგრძნობთ.
  • შევქმნით ხარისხის ნიშანს რომელიც იქნება ამ კავშირის წევრობისა და მაშასადამე ორგანული მევენახეობისა და ბუნებრივი მეღვინეობის დამადასტურებელი ნიშანი.

 

სიახლეები

ასოციაციამ მისი წევრი მარნებისა და ვენახების აღწერა დაიწყო

15 აგვისტო 2017

1 ივლისს დასრულდა ასოციაცია ბუნებრივი ღვინის წევრების მიღების პროცესი. ბოლო სამი თვის განმავლობაში განაცხადი 60 ზე მეტმა მსურველმა შეავსო საიდანაც საბოლოოდ მხოლოდ 54 მარნის განაცხადი დაკმაყოფი...

დაწვრილებით


ასოციაცია „ბუნებრივ ღვინოს“ ახალი წევრები ემატება

31 მაისი 2017

ასოციაცია „ბუნებრივი ღვინის“ დამფუძნებლები ქართული ღვინის გულშემატკივრებისთვის კარგად არიან ცნობილი. მათი კომპანიების მიერ ჩამოსხმული ღვინოების წარმატებების შესახებ ხშირად გვესმის საინფ...

დაწვრილებით