დამფუძნებლები

ბექა გოცაძე

ბექა გოცაძე

ზურა თოფურიძე

ზურა თოფურიძე


ზურა მღვდლიაშვილი

ზურა მღვდლიაშვილი

იაგო ბიტარიშვილი

იაგო ბიტარიშვილი


კახა ბერიშვილი

კახა ბერიშვილი

ნიკი ანთაძე

ნიკი ანთაძე


რამაზ ნიკოლაძე

რამაზ ნიკოლაძე

სოლიკო ცაიშვილი

სოლიკო ცაიშვილი

კომპანია ჩვენი ღვინოს ერთ ერთი დამფუძნებელი


ჯონ ვურდერმანი

ჯონ ვურდერმანი

ჯონი ოქრუაშვილი

ჯონი ოქრუაშვილი